Trường hợp của đơn vị YN2809Z, căn cứ dữ liệu cơ quan BHXH đã giải quyết ngày 11/9/2018 và chuyển tiền về công ty. Đề nghị bạn kiểm tra tài khoản công ty.