Tìm kiếm:

Kiểu: Bài viết; Thành viên: nganth; Từ khóa:

Trang 1 của 20 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.03 giây.

 1. Trả lời
  1
  Xem
  124

  [THẮC MẮC] Trợ cấp thất nghiệp của bạn được chi trả ngày...

  Trợ cấp thất nghiệp của bạn được chi trả ngày 18/9/2019, do tháng 9/2019 có ngày nghĩ lễ 2/9. Bạn vui lòng kiểm tra tai khoản ATM.
 2. Trả lời
  1
  Xem
  43

  [THẮC MẮC] Trợ cấp thất nghiệp của bạn được chi trả ngày...

  Trợ cấp thất nghiệp của bạn được chi trả ngày 18/9/2019, do tháng 9/2019 có ngày nghĩ lễ 2/9.
 3. Khoản 1 Điều 43 Luật An toàn, vệ sinh lao động số...

  Khoản 1 Điều 43 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 quy định: “Đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Mục này là người lao động tham gia bảo...
 4. Trả lời
  1
  Xem
  283

  [THẮC MẮC] Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày...

  Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định về việc chi trả trợ cấp thất nghiệp như sau:
  Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ...
 5. Chủ đề: Ngày nhận TCTN lần 2

  bởi nganth
  Trả lời
  1
  Xem
  157

  [THẮC MẮC] Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày...

  Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định về việc chi trả trợ cấp thất nghiệp như sau:
  Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ...
 6. Trả lời
  1
  Xem
  178

  [THẮC MẮC] Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày...

  Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định về việc chi trả trợ cấp thất nghiệp như sau:
  Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ...
 7. Chủ đề: Ngay nhan TCTN

  bởi nganth
  Trả lời
  1
  Xem
  139

  Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày...

  Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định về việc chi trả trợ cấp thất nghiệp như sau:
  Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ...
 8. Chủ đề: Thoi gian nhan TCTN lan 2

  bởi nganth
  Trả lời
  1
  Xem
  125

  Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày...

  Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định về việc chi trả trợ cấp thất nghiệp như sau:
  Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ...
 9. Trả lời
  1
  Xem
  339

  Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày...

  Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định về việc chi trả trợ cấp thất nghiệp như sau:
  Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ...
 10. Trường hợp người lao động muốn bảo lưu thời gian...

  Trường hợp người lao động muốn bảo lưu thời gian đóng BHTN (tháng lẻ) do đã hưởng hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp chỉ cần nộp sổ BHXH kèm theo các tờ rời, Quyết định hưởng trợ cấp thất...
 11. Điều 49 Luật Việc làm quy định điều kiện hưởng...

  Điều 49 Luật Việc làm quy định điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:
  Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi...
 12. Trả lời
  1
  Xem
  174

  [THẮC MẮC] BHXH thành phố Hồ Chí Minh đã lập danh sách...

  BHXH thành phố Hồ Chí Minh đã lập danh sách chuyển tiền vào tài khoản của bạn ngày 06/8/2019. Bạn vui lòng kiểm tra lại tài khoản.
 13. Trả lời
  1
  Xem
  130

  [THẮC MẮC] BHXH thành phố Hồ Chí Minh đã lập danh sách...

  BHXH thành phố Hồ Chí Minh đã lập danh sách chuyển tiền vào tài khoản của bạn ngày 06/8/2019. Bạn vui lòng kiểm tra lại tài khoản.
 14. Trả lời
  1
  Xem
  128

  [THẮC MẮC] BHXH thành phố Hồ Chí Minh đã lập danh sách...

  BHXH thành phố Hồ Chí Minh đã lập danh sách chuyển tiền vào tài khoản của bạn ngày 06/8/2019. Bạn vui lòng kiểm tra lại tài khoản.
 15. Trả lời
  1
  Xem
  115

  [THẮC MẮC] Trường hợp của bạn nhận trợ cấp thất nghiệp qua...

  Trường hợp của bạn nhận trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ngân hàng Đông Á, BHXH thành phố Hồ Chí Minh đã lập danh sách chuyển tiền vào ngày 02/8/2019.
 16. Trường hợp của bạn, BHXH thành phố Hồ Chí Minh...

  Trường hợp của bạn, BHXH thành phố Hồ Chí Minh lập danh sách vào ngày 30/7/2019 và đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Bạn vui lòng kiểm tra lại tài khoản.
 17. Trả lời
  1
  Xem
  110

  Trường hợp của bạn, BHXH thành phố Hồ Chí Minh...

  Trường hợp của bạn, BHXH thành phố Hồ Chí Minh lập danh sách vào ngày 18/7/2019 và đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Bạn vui lòng kiểm tra lại tài khoản.
 18. Trả lời
  1
  Xem
  131

  [THẮC MẮC] Trường hợp của bạn nhận trợ cấp thất nghiệp qua...

  Trường hợp của bạn nhận trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ngân hàng Đông Á, BHXH thành phố Hồ Chí Minh đã lập danh sách chuyển tiền vào ngày 26/7/2019.
 19. Trường hơp của bạn BHXH thành phố Hồ Chí Minh đã...

  Trường hơp của bạn BHXH thành phố Hồ Chí Minh đã lập danh sách chuyển tiền trợ cấp thất nghiệp vào ngày 02/8/2019. Bạn vui lòng kiểm tra lại tài khoản.
 20. Trả lời
  1
  Xem
  129

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã lập danh...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã lập danh sach chi trả trợ cấp thất nghiệp cho bạn lần 2 ngày 09/7/2019 và lần 3 vào ngày 06/8/2019. Bạn vui lòng kiểm tra lại tài khoản.
 21. [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã lập danh...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã lập danh sách chi trả cho bạn 02 lần vào ngày 28/6/2019 và ngày 06/8/2019. Do bạn nhận trợ cấp thất nghiệp bằng phương thức tiền mặt do đó đề nghị bạn đến Bưu...
 22. Trả lời
  1
  Xem
  87

  [THẮC MẮC] Trường hợp của bạn do bạn đã có việc làm và đóng...

  Trường hợp của bạn do bạn đã có việc làm và đóng BHXH từ tháng 6/2019 vì vậy thuộc đối tượng chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm số 38/2013/QH13.
 23. Chủ đề: TCTN Tháng thứ 2

  bởi nganth
  Trả lời
  1
  Xem
  64

  [THẮC MẮC] Trường hợp của bạn do bạn đã có việc làm và đóng...

  Trường hợp của bạn do bạn đã có việc làm và đóng BHXH từ tháng 6/2019 vì vậy thuộc đối tượng chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm số 38/2013/QH13.
 24. [THẮC MẮC] Chị của bạn phải liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc...

  Chị của bạn phải liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh (nơi đã giải quyết hưởng trợ cấp that nghiệp) để được hướng dẫn lập thủ tục thu hồi trợ cấp thất nghiệp đã hưởng sai quy định.
 25. Trường hợp của bạn Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã lập...

  Trường hợp của bạn Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã lập danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp từ ngày 09/7/2019. Bạn vui lòng kiểm tra tài khoản.
Từ 1 đến 25 của tổng số 500
Trang 1 của 20 1 2 3 4