Tìm kiếm:

Kiểu: Bài viết; Thành viên: nganth; Từ khóa:

Trang 1 của 20 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.02 giây.

 1. Trả lời
  1
  Xem
  363

  [THẮC MẮC] Bạn tên Nguyễn Minh Tâm, số sổ BHXH 7910457269....

  Bạn tên Nguyễn Minh Tâm, số sổ BHXH 7910457269. Trường hợp của bạn đã được BHXH thành phố lập danh sách chi trả ngày 15/10/2019. Ban vui lòng kiểm tra tài khoản.
 2. Trả lời
  1
  Xem
  127

  [THẮC MẮC] Bạn tên Nguyễn Minh Tâm, số sổ BHXH 7910457269....

  Bạn tên Nguyễn Minh Tâm, số sổ BHXH 7910457269. Trường hợp của bạn đã được BHXH thành phố lập danh sách chi trả ngày 15/10/2019. Ban vui lòng kiểm tra tài khoản.
 3. BHXH thành phố đã lập danh sách chi trả trợ cấp...

  BHXH thành phố đã lập danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp lần 2 của bạn vào ngày 15/10/2019. Bạn vui lòng kiểm tra tài khoản.
 4. [THẮC MẮC] BHXH thành phố đã lập danh sách chi trả trợ cấp...

  BHXH thành phố đã lập danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp lần 2 của bạn vào ngày 15/10/2019. Bạn vui lòng kiểm tra tài khoản.
 5. Trả lời
  1
  Xem
  108

  [THẮC MẮC] BHXH thành phố đã lập danh sách chi trả trợ cấp...

  BHXH thành phố đã lập danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp của bạn vào ngày 15/10/2019. Bạn vui lòng kiểm tra tài khoản.
 6. Trả lời
  1
  Xem
  278

  [THẮC MẮC] Điển b khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP...

  Điển b khoản 2 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định về việc chi trả trợ cấp thất nghiệp như sau: “Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng...
 7. Trả lời
  1
  Xem
  127

  [THẮC MẮC] Trường hợp của bạn BHXH thành phố đã chuyển tiền...

  Trường hợp của bạn BHXH thành phố đã chuyển tiền vào tài khoản vào ngày 14/10/2019. Bạn vui lòng kiểm tra tài khoản.
 8. Trả lời
  1
  Xem
  130

  [THẮC MẮC] Trường hợp của bạn BHXH thành phố đã chuyển tiền...

  Trường hợp của bạn BHXH thành phố đã chuyển tiền vào tài khoản vào ngày 14/10/2019. Bạn vui lòng kiểm tra tài khoản.
 9. Chủ đề: Chua nhan duoc BHTN lần 5

  bởi nganth
  Trả lời
  1
  Xem
  115

  [THẮC MẮC] Trường hợp của bạn BHXH thành phố đã chuyển tiền...

  Trường hợp của bạn BHXH thành phố đã chuyển tiền vào tài khoản vào ngày 14/10/2019. Bạn vui long kiểm tra tài khoản.
 10. Trả lời
  1
  Xem
  108

  [THẮC MẮC] Trường hợp của bạn BHXH thành phố đã chuyển tiền...

  Trường hợp của bạn BHXH thành phố đã chuyển tiền vào tài khoản vào ngày 14/10/2019. Khoàng từ 1 đến 2 ngày sẽ có tiền trong tài khoản.
 11. Trả lời
  1
  Xem
  206

  BHXH thành phố chuyển tiền trợ cấp thất nghiệp...

  BHXH thành phố chuyển tiền trợ cấp thất nghiệp vào tài khoản của bạn ngày 14/10/2019. Bạn vui lòng kiểm tra tài khoản.
 12. Trả lời
  1
  Xem
  118

  [THẮC MẮC] BHXH thành phố chuyển tiền trợ cấp thất nghiệp...

  BHXH thành phố chuyển tiền trợ cấp thất nghiệp vào tài khoản của bạn ngày 14/10/2019. Bạn vui lòng kiểm tra tài khoản.
 13. [THẮC MẮC] BHXH thành phố chuyển tiền trợ cấp thất nghiệp...

  BHXH thành phố chuyển tiền trợ cấp thất nghiệp vào tài khoản của bạn ngày 14/10/2019. Bạn vui lòng kiểm tra tài khoản.
 14. BHXH thành phố chuyển tiền trợ cấp thất nghiệp...

  BHXH thành phố chuyển tiền trợ cấp thất nghiệp vào tài khoản của bạn ngày 14/10/2019. Bạn vui lòng kiểm tra tài khoản.
 15. Trả lời
  1
  Xem
  123

  [THẮC MẮC] BHXH thành phố chuyển tiền trợ cấp thất nghiệp...

  BHXH thành phố chuyển tiền trợ cấp thất nghiệp vào tài khoản của bạn ngày 14/10/2019. Bạn vui lòng kiểm tra tài khoản.
 16. Trả lời
  1
  Xem
  98

  [THẮC MẮC] BHXH thành phố chuyển tiền trợ cấp thất nghiệp...

  BHXH thành phố chuyển tiền trợ cấp thất nghiệp vào tài khoản của bạn ngày 14/10/2019. Bạn vui lòng kiểm tra tài khoản.
 17. [THẮC MẮC] BHXH thành phố chuyển tiền trợ cấp thất nghiệp...

  BHXH thành phố chuyển tiền trợ cấp thất nghiệp vào tài khoản của bạn ngày 14/10/2019. Bạn vui lòng kiểm tra tài khoản.
 18. Trả lời
  1
  Xem
  84

  [THẮC MẮC] BHXH thành phố chuyển tiền trợ cấp thất nghiệp...

  BHXH thành phố chuyển tiền trợ cấp thất nghiệp vào tài khoản của bạn ngày 14/10/2019. Bạn vui lòng kiểm tra tài khoản.
 19. BHXH thành phố chuyển tiền vào tài khoản của bạn...

  BHXH thành phố chuyển tiền vào tài khoản của bạn ngày 14/10/2019. Bạn vui lòng kiểm tra tài khoản.
 20. Trả lời
  1
  Xem
  123

  [THẮC MẮC] BHXH thành phố đã lập danh sách chi trả trợ cấp...

  BHXH thành phố đã lập danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp lần 1 của bạn vào ngày 08/10/2019. Bạn vui lòng kiểm tra tài khoản. Trường hợp chưa nhận vui lòng phản hồi lại để BHXH thành phố kiểm tra...
 21. Trả lời
  1
  Xem
  90

  [THẮC MẮC] BHXH thành phố đã lập danh sách chi trả trợ cấp...

  BHXH thành phố đã lập danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp lần 3 của bạn vào ngày 09/10/2019. Bạn vui lòng kiểm tra tài khoản, nếu chưa nhận được trợ cấp đề nghị phản hồi để BHXH biết và xử lý.
 22. BHXH thành phố đã lập danh sách chi trả trợ cấp...

  BHXH thành phố đã lập danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp lần 3 của bạn vào ngày 09/10/2019. Bạn vui lòng kiểm tra tài khoản, nếu chưa nhận được trợ cấp đề nghị phản hồi để BHXH biết và xử lý.
 23. Trả lời
  1
  Xem
  65

  [THẮC MẮC] BHXH thành phố đã chuyển tiền vào tài khoản của...

  BHXH thành phố đã chuyển tiền vào tài khoản của bạn vào ngày 08/10/2019. Bạn vui lòng kiểm tra tài khoản và phản hồi cho BHXH thành phố trong trường hợp chưa nhận được trợ cấp.
 24. Chủ đề: Trợ cấp BHTN lần 01

  bởi nganth
  Trả lời
  1
  Xem
  55

  [THẮC MẮC] BHXH thành phố đã lập danh sách chi trả trợ cấp...

  BHXH thành phố đã lập danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp lần 1 của bạn vào ngày 18/9/2019. Bạn vui lòng kiểm tra tài khoản.
 25. Trả lời
  1
  Xem
  71

  [THẮC MẮC] BHXH thành phố đã lập danh sách chi trả trợ cấp...

  BHXH thành phố đã lập danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp lần 2 của bạn vào ngày 01/10/2019. Bạn vui lòng kiểm tra tài khoản.
Từ 1 đến 25 của tổng số 500
Trang 1 của 20 1 2 3 4