Tìm kiếm:

Kiểu: Bài viết; Thành viên: loannt_q1; Từ khóa:

Trang 1 của 13 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.03 giây.

 1. Trả lời
  1
  Xem
  19

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị! Tờ rời hằng năm...

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị!
  Tờ rời hằng năm 2018, BHXH Quận 1 chỉ tiến hành cấp cho các trường hợp đã rà soát sổ tại BHXH Quận 1. Các trường hợp chưa được cấp vui lòng nộp hồ sơ 626 để được rà...
 2. Trả lời
  1
  Xem
  21

  [THẮC MẮC] BHXH Quận 1 kính chào anh/chị! Trường hợp trên...

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị!
  Trường hợp trên anh/chị vui lòng liên hệ với đơn vị Nidec tosok viet nam để được hỗ trợ
  Trân trọng ./.
 3. Trả lời
  1
  Xem
  23

  [THẮC MẮC] BHXH Quận 1 kính chào anh/chị! Căn cứ số cmnd...

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị!
  Căn cứ số cmnd anh/chị cung cấp, BHXH Quận 1 thông báo số sổ BHXH của anh/chị là 7910155890
  Anh/chị vui lòng liên hệ BHXH TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn về trường...
 4. Chủ đề: Chốt sổ BHXH

  bởi loannt_q1
  Trả lời
  1
  Xem
  14

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị Căn cứ thông tin...

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị
  Căn cứ thông tin anh/chị cung cấp, BHXH Quận 1 thông báo sổ BHXH của anh /chị đã được chốt sổ ngày 16/05/2019
  Trân trọng ./.
 5. [THẮC MẮC] BHXH Quận 1 kính chào anh/chị Trường hợp địa chỉ...

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị
  Trường hợp địa chỉ trên tờ rời ko đúng anh/chị vui lòng nộp hồ sơ 609 để được điều chỉnh
  Trân trọng ./.
 6. [THẮC MẮC] BHXH Quận 1 kính chào anh/chị! Trường hợp hồ sơ...

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị!
  Trường hợp hồ sơ của đơn vị đã được BHXH Quận 1 xử lý ngày 24/06/2019
  Anh/chị vui lòng chờ để nhận kết quả
  Trân trọng ./.
 7. [THẮC MẮC] BHXH Quận 1 kính chào anh/chị Trường hợp trên...

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị
  Trường hợp trên anh/chị vui lòng liên hệ với cơ quan BHXH nơi chưa đượcchốt sổ để được hướng dẫn
  Trân trọng ./.
 8. Trả lời
  1
  Xem
  14

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị! Căn cứ công vắn...

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị!
  Căn cứ công vắn số 1720 của BHXH TPHCM, BHXH Quân j1 chỉ thực hiện chốt sổ theo hồ sơ báo giảm đối với các trường hợp đã được rà soát sổ tại BHXH Quận 1. CÁc trường...
 9. [THẮC MẮC] BHXH Quận 1 kính chào anh/chị! Căn cứ công vắn...

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị!
  Căn cứ công vắn số 1720 của BHXH TPHCM, BHXH Quân j1 chỉ thực hiện chốt sổ theo hồ sơ báo giảm đối với các trường hợp đã được rà soát sổ tại BHXH Quận 1. CÁc trường...
 10. Trả lời
  1
  Xem
  11

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị! Trường hợp sổ...

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị!
  Trường hợp sổ BHXH của NLĐ Lương Khoa Nam, số sổ
  8721672080 đã được BHXH Quận 1 cấp ngày 18/06/2019
  Trân trọng ./.
 11. BHXH Quận 1 kính chào anh/chị! Trường hợp trên...

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị!
  Trường hợp trên anh/chị vui lòng liên hệ BHXH Quận 1 để được hướng dẫn nộp hồ sơ gộp sổ theo quy trình phiếu giao nhận hô sơ 621
  Trân trọng ./.
 12. Trả lời
  1
  Xem
  15

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị! Mẫu 01,03 của đơn...

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị!
  Mẫu 01,03 của đơn vị đã được BHXH Quận 1 gửi lại qua địa chỉ email anh/chị cung cấp
  Trân tọng./.
 13. Trả lời
  1
  Xem
  14

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị! Anh/chị vui lòng...

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị!
  Anh/chị vui lòng cung cấp thông tin số hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH để được hỗ trợ
  Trân trọng ./.
 14. Trả lời
  1
  Xem
  119

  [THẮC MẮC] BHXH Quận 1 kính chào anh/chị! Căn cứ số BHXH...

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị!
  Căn cứ số BHXH anh/chị cung cấp, BHXH Quận 1 thông báo sổ BHXH của anh/chị được cấp tại BHXH TP. Hồ Chí Minh ngày 16/01/2019
  Trân trọng ./.
 15. [THẮC MẮC] BHXH Quận 1 kính chào anh/chị! Hiện tại tờ rời...

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị!
  Hiện tại tờ rời 2018 của đơn vị đã được cơ quan BHXH Quận 1 in, đang tiến hành đóng dấu và sẽ chuyển trả cho đơn vị trong thời gian sớm nhất
  Trân tọng ./.
 16. Trả lời
  1
  Xem
  98

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị! Căn cứ thông tin...

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị!
  Căn cứ thông tin sổ BHXH anh/chị cung cấp, BHXH Quận 1 thông báo sổ BHXH của đơn vị đã được cơ quan BHXH Quận 1 chốt ngày 19/02/2019
  Trân trọng ./.
 17. Trả lời
  1
  Xem
  83

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị! Căn cứ số sổ BHXH...

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị!
  Căn cứ số sổ BHXH Anh/chị cung cấp, BHXH Quận 1 thông báo sổ BHXH số 9222414534 do BHXH Quận 12 cấp. Anh/chị vui lòng liên hệ BHXH Quận 12 để được hỗ trợ
  Trân trọng...
 18. Chủ đề: Cấp lại thẻ BHYT

  bởi loannt_q1
  Trả lời
  1
  Xem
  78

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị! Căn cứ quyết định...

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị!
  Căn cứ quyết định 595 của BHXH VN. Thẻ BHYT năm 2019 sẽ tự động gia hạn giá trị mà không cần cấp lại thẻ mới. Đơn vị tiếp tục sử dụng thẻ cũ để khám chữa bệnh
  Trân...
 19. BHXH Quận 1 kính chào anh/chị! Căn cứ thông tin...

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị!
  Căn cứ thông tin số sổ BHXH anh/chị cung cấp BHXH Quận 1 thông báo, anh chị có quá trình làm việc tại công ty từ 04/2018 - 05/2018. Anh chị vui lòng nộp hồ sơ chốt sổ...
 20. Trả lời
  1
  Xem
  66

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị! Trường hợp quá...

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị!
  Trường hợp quá trình tham gia BHYT liên tục chưa được cập nhật do chuyển đơn vị công tác. Anh/chị vui lòng nộp hồ sơ cấp lại thẻ BHYT do cập nhật thời gian tham gia...
 21. Trả lời
  1
  Xem
  73

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị! Số sôt BHXH...

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị!
  Số sôt BHXH 7930650813 anh/chị cung cấp không chính xác
  Trân tọng ./.
 22. BHXH Quận 1 kính chào anh/chị! BHXH Quận 1 đã...

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị!
  BHXH Quận 1 đã tiến hành in mẫu C13 - TS ( Bảng thông báo quá trình đóng BHXH ) gửi về đơn vị anh/chị đang tham gia ( Ngân hàng HD Bank) Anh/chị vui lòng liên hệ ngân...
 23. Trả lời
  1
  Xem
  153

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị! Căn cứ thông tin...

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị!
  Căn cứ thông tin anh/chị cung cấp, BHXH Quận 1 thông báo sổ BHXH của anh/chị có quá trình tham gia tại Quận 3, không có quá trình tham gia tại Quận 1. Anh/chị vui lòng...
 24. Trả lời
  1
  Xem
  133

  [THẮC MẮC] BHXH Quận 1 kính chào bạn! Trường hợp sổ BHXH số...

  BHXH Quận 1 kính chào bạn!
  Trường hợp sổ BHXH số 7916224896ó co thời gian tham gia BHXH tại Công ty Ý tưởng việt từ 01/2016 - 03/2017 đã được chốt sổ ngày 15/06/2017 có nghĩa là Công ty Ý tưởng Việt...
 25. BHXH Quận 1 kính chào anh/chị! Trường hợp sai...

  BHXH Quận 1 kính chào anh/chị!
  Trường hợp sai nơi cấp giấy khai sinh, anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận Quản lý Thu - Bảo hiểm xã hội Quận 1 (line 401, 402) để được hỗ trợ điều chỉnh
  Trân trọng ./.
Từ 1 đến 25 của tổng số 320
Trang 1 của 13 1 2 3 4