BHXH quận Phú Nhuận xin chào bạn.
Trường hợp sổ BHXH đã được rà soát và trả sổ cho NLĐ, khi NLĐ nghỉ việc và đơn vị báo giảm lao động, cơ quan BHXH sẽ xác nhận và in tờ rời sổ BHXH đến thời điểm đã...