Chào bạn, qua nội dung bạn hỏi BHXH huyện củ chi yêu cầu bạn cung cấp số CMND, làm việc công ty tên gì và đóng BHXH ở quận, huyện nào để BXH huyện củ chi kiểm tra có phải giải thể không.