Chào Ban quản trị
Theo công văn số 1029 về việc cung cấp Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (mẫu C12-TS). Đơn vị bên tôi (MĐV: YN2671Z), địa chỉ mail: nguyenanh_ns@kumhosamco.com.vn, thực hiện...