Chào ban quản trị!
Theo công văn số 1029 về việc cung cấp Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (mẫu C12-TS). Đơn vị bên tôi (MĐV: TC3912C), địa chỉ mail: yenchi@toanphatcorp.vn, thực hiện theo...