Chào Ban quản trị,
Theo công văn số 1029 về việc cung cấp Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (mẫu C12-TS). Đơn vị em (MĐV: TX3436X) thực hiện đăng ký tài khoản đăng nhập theo hướng dẫn của bảo...