Ngày 12/7 em có làm hồ sơ điệc tử báo tăng lao động và đã nộp thành công. Sau đó em phát hiện thông tin chưa chính xác nên đã lập lại hồ sơ và nộp lại vào cùng ngày. Đến ngày 18/07 em nhận được thông...