Kinh gởi cơ quan BHXH Quận 12

Tôi tên: Tô Văn Thảo
Số sổ BHXH: 0201125826
công ty đăng ký BHXH: Công ty TNHH SXTM& DV Tiến Thành Phát

Tôi nghỉ việc từ ngày 30.4.2019, có liên hệ lại công ty...