Kính gửi BHXH Thành Phố Hồ Chí Minh,
Tôi tên: Phan Hùng Việt sinh năm : 1981- CMND : 211750696 cấp ngày : 26/02/2007 tại Bình Định.
Số sổ BHXH: 0205015713
Do trước giờ tôi tham...