Dạ thưa . Xin cho em hỏi 1 vấn đề : là em có nộp thủ tục bảo hiểm thất nghiệp và được đưa phiếu hẹn trả kết quả. Trong đó có phần lưu ý : Sau thời gian 2 ngày làm việc kể từ ngày hẹn trả phiếu kết...