Kính gửi BHXH Q.10, đơn vị có 1 câu hỏi như sau, kính mong BH hướng dẫn:
- Tại Đơn vị có 1 LĐ chưa đến tuổi nghỉ hưunhưng có thời gian đóng BHXH khoảng 28 năm, đơn vị muốn hỏi trường hợp là LĐnày...