Em tên Nguyễn thị ngọc dung
Em làm ở công ty tnhh vòng tròn đỏ
Số cmnd 025294895
Cho e hỏi hồ sơ thai sản của em đã duyệt chưa và tiền đã chuyển về Công ty chưa ạ