Tìm kiếm:

Kiểu: Bài viết; Thành viên: trungnq_st; Từ khóa:

Trang 1 của 20 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.09 giây; generated 5 minute(s) ago.

 1. Trả lời
  1
  Xem
  269

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hồ Chí Minh trả...

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Qua kiểm tra dữ liệu theo thông tin mà bạn cung cấp, sổ BHXH của người lao động có quá trình tham gia BHXH tại Công...
 2. Chủ đề: Cấp thẻ BHYT

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  131

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hồ Chí Minh trả...

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Trường hợp đơn vị báo tăng lao động đóng BHXH, BHYT và BHTN, nếu trong hồ sơ người lao động không chọn nơi đăng ký...
 3. Chủ đề: 2 Thẻ BHYT

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  190

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Căn cứ Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật BHYT, tại Điểm 2 Khoản 7 Điều 1 quy định: “2. Trường hợp...
 4. Trả lời
  1
  Xem
  116

  Bạn cần cung cấp địa chỉ email đơn vị để chuyên...

  Bạn cần cung cấp địa chỉ email đơn vị để chuyên mục gửi thông tin số sổ BHXH vào địa chỉ mail của bạn.
 5. Trả lời
  1
  Xem
  61

  Bạn cần cung cấp địa chỉ email đơn vị để chuyên...

  Bạn cần cung cấp địa chỉ email đơn vị để chuyên mục gửi thông tin số sổ BHXH vào địa chỉ mail của bạn.
 6. Chủ đề: Chốt sổ BHXH

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  84

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Qua kiểm tra dữ liệu theo thông tin số sổ BHXH mà bạn cung cấp không phải của người lao động Trần Mai Trâm, sinh ngày...
 7. Trả lời
  1
  Xem
  289

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Qua kiểm tra dữ liệu theo nội dung mà bạn cung cấp, người lao động có quá trình tham gia BHXH, BHTN từ tháng...
 8. Trả lời
  1
  Xem
  304

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hồ Chí Minh trả...

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Qua kiểm tra dữ liệu theo nội dung mà bạn cung cấp, bạn có quá trình tham gia BHXH, BHTN trên sổ BHXH số 7913180984....
 9. Trả lời
  1
  Xem
  108

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Qua kiểm tra dữ liệu theo nội dung mà bạn cung cấp, bạn có quá trình tham gia BHXH, BHTN trên sổ BHXH số 5121429355 từ thang...
 10. Trả lời
  1
  Xem
  116

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Qua kiểm tra dữ liệu theo nội dung mà bạn cung cấp, bạn Nguyễn Thanh Huy có quá trình tham gia BHXH trên sổ BHXH số...
 11. Trả lời
  2
  Xem
  205

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Qua kiểm tra dữ liệu theo thông tin bạn cung cấp, sổ BHXH của người lao động chưa được Công ty TNHH Bách Giáp lập thủ tục...
 12. Trả lời
  2
  Xem
  111

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin số sổ BHXH vào địa chỉ mail của bạn.
 13. Trả lời
  1
  Xem
  136

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin số sổ BHXH vào địa chỉ mail của bạn.
 14. Trả lời
  1
  Xem
  153

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Trường hợp sổ BHXH bị mất thì lập hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH theo phiếu GNHS 607 nộp cho cơ quan BHXH nơi công ty bạn...
 15. [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Theo quy định, mỗi người lao động chỉ được tham gia BHXH trên một số sổ BHXH duy nhất. Do đó, nếu bạn đã có sổ BHXH nhưng...
 16. Trả lời
  1
  Xem
  105

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Bạn cần cung cấp địa chỉ mail để chuyên mục cung cấp thông tin số sổ BHXH vào địa chỉ mail của bạn.
 17. Trả lời
  1
  Xem
  99

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Chuyên mục không tìm thấy số sổ BHXH của bạn tại TP.HCM theo số CMND mà bạn cung cấp.
 18. Chủ đề: Muốn rút sổ BHXH

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  112

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Theo quy định tại Điều 21 luật BHXH và điều 47 Luật Lao động, khi người lao động nghỉ việc đúng pháp luật, chậm nhất là 30...
 19. Trả lời
  1
  Xem
  96

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hồ Chí Minh trả...

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:Việc cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thực hiện như đối với...
 20. [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Hồ sơ theo phiếu GNHS 621: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc có thời hạn giải quyết 26 ngày. Qua kiểm tra...
 21. [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Qua kiểm tra dữ liệu theo thông tin mà bạn cung cấp, sổ BHXH của bạn do Công Ty TNHH Thương Mại MCL Việt Nam dề nghị BHXH...
 22. Trả lời
  1
  Xem
  108

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin số sổ BHXH vào địa chỉ mail của bạn.
 23. Chủ đề: cấp lại sổ

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  112

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Theo quy định tại Điều 21 luật BHXH và điều 47 Luật Lao động, khi người lao động nghỉ việc đúng pháp luật, chậm nhất là 30...
 24. Trả lời
  1
  Xem
  112

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Theo thông tin mà bạn cung cấp, số sổ BHXH 5414004604 có quá trình tham gia BHXH tại tỉnh Phú Yên. Đối với thời gian tham...
 25. Chủ đề: Xin lại sổ BHXH

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  284

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Qua kiểm tra dữ liệu theo thông tin bạn cung cấp, sổ BHXH của bạn đang được BHXH quận Gò Vấp lưu giữ, bảo quản. Để nhận lại...
Từ 1 đến 25 của tổng số 500
Trang 1 của 20 1 2 3 4