Nhờ anh chị tra cứu giúp em số sổ BHXH và quá trình đóng bảo hiểm của bạn em với ạ,nếu được có thể tra giúp em là sổ BHXH của bạn em đang ở BHXH quận nào được không ạ.
Họ tên : Nguyễn Thị Sỹ
Số...