Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn.
Trường hợp của bạn trình bày không rõ, bạn không cung cấp thông tin: Mã đơn vị, số CMND của bạn để cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố kiểm tra dữ...