Tìm kiếm:

Kiểu: Bài viết; Thành viên: trungnq_st; Từ khóa:

Trang 1 của 20 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.06 giây.

 1. Trả lời
  1
  Xem
  43

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin mã thẻ BHYT vào...

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin mã thẻ BHYT vào địa chỉ mail của bạn.
 2. Trả lời
  1
  Xem
  43

  [THẮC MẮC] Chuyên mục đã cung cấp thông tin số sổ BHXH của...

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin số sổ BHXH của người lao động vào địa chỉ mail của bạn.
 3. Trả lời
  1
  Xem
  27

  [THẮC MẮC] Bạn cần cung cấp địa chỉ email để chuyên mục gửi...

  Bạn cần cung cấp địa chỉ email để chuyên mục gửi thông tin số sổ BHXH vào địa chỉ mail của bạn.
 4. Chủ đề: quá trình đóng BHXH

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  45

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng tiện ích tra cứu quá trình tham gia BHXH của người lao động trên trang thông...
 5. Trả lời
  1
  Xem
  46

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin số sổ BHXH của...

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin số sổ BHXH của người lao động vào địa chỉ mail của bạn.
 6. Trả lời
  1
  Xem
  171

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Trường hợp tờ rời sổ BHXH bị mất thì lập hồ sơ đề nghị cấp lại tờ rời sổ BHXH theo phiếu GNHS 607 nộp cho cơ quan BHXH để...
 7. Chủ đề: Quá trình đóng BHXH

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  105

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin về sổ BHXH vào...

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin về sổ BHXH vào địa chỉ mail của bạn.
 8. Trả lời
  1
  Xem
  263

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Hồ sơ xác nhận, xác nhận lại sổ BHXH khi người tham gia kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp...
 9. Trả lời
  1
  Xem
  79

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:


  Trường hợp con bạn được BHXH tỉnh Hà Tĩnh cấp thẻ BHYT và nay chuyển đến cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo quy định...
 10. Trả lời
  1
  Xem
  78

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:


  Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ: Người lao động làm việc trong...
 11. Trả lời
  1
  Xem
  73

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:


  Qua kiểm tra dữ liệu theo thông tin bạn cung cấp, mã số BHXH 7916013857 có thời gian tham gia BHXH, BHTN từ 04/2016-06/2016...
 12. Trả lời
  1
  Xem
  592

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin số sổ BHXH của người lao động vào địa chỉ mail của bạn.
 13. Chủ đề: TÌM SỔ BHXH

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  143

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Nếu bạn chưa lấy sổ BHXH từ công ty cũ, bạn cần liên hệ với Công ty yêu cầu trả sổ theo đúng quy định. Bạn cần cung cấp địa...
 14. Chủ đề: CẤP MỚI SỔ BHXH

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  128

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Trường hợp sổ BHXH số 7913001460 bị mất thì lập hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH theo phiếu GNHS 607 nộp cho cơ quan BHXH quận 2...
 15. Trả lời
  1
  Xem
  142

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Qua kiểm tra dữ liệu theo thông tin số sổ BHXH mà bạn cung cấp, sổ BHXH số 7915246528 đã được BHXH quận 1 cấp tờ rời hàng năm...
 16. Trả lời
  1
  Xem
  134

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Qua kiểm tra dữ liệu theo thông tin số sổ BHXH mà bạn cung cấp, sổ BHXH số 7936257617 đã được BHXH quận Bình Thạnh cấp ngày...
 17. Chủ đề: Hỏi số sổ BHXH

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  112

  [THẮC MẮC] Chuyên mục không tìm thấy số sổ BHXH của bạn tại...

  Chuyên mục không tìm thấy số sổ BHXH của bạn tại TP.HCM theo số CMND mà bạn cung cấp.
 18. Trả lời
  4
  Xem
  595

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin về sổ BHXH vào...

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin về sổ BHXH vào địa chỉ mail của bạn.
 19. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Nếu bạn chưa lấy sổ BHXH từ công ty cũ, bạn cần liên hệ với Công ty yêu cầu trả sổ theo đúng quy định. Chuyên mục đã cung cấp...
 20. Trả lời
  1
  Xem
  78

  [THẮC MẮC] Chuyên mục đã cung cấp thông tin về sổ BHXH vào...

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin về sổ BHXH vào địa chỉ mail của bạn.

  Để xác nhận đang tham gia BHXH thì anh/chị nộp hồ sơ tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang tham gia theo Phiếu giao nhận hồ sơ...
 21. Trả lời
  1
  Xem
  60

  [THẮC MẮC] Theo quy định tại Điều 21 Luật BHXH và điều 47...

  Theo quy định tại Điều 21 Luật BHXH và điều 47 Luật Lao động, khi người lao động nghỉ việc đúng pháp luật, chậm nhất là 30 ngày kể từ khi có quyết định thôi việc, đơn vị sử dụng lao động có trách...
 22. Trả lời
  4
  Xem
  595

  Bạn cần cung cấp địa chỉ email đơn vị để chuyên...

  Bạn cần cung cấp địa chỉ email đơn vị để chuyên mục gửi thông tin số sổ BHXH vào địa chỉ mail của bạn.
 23. Trả lời
  1
  Xem
  71

  [THẮC MẮC] Chuyên mục đã cung cấp thông tin số sổ BHXH vào...

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin số sổ BHXH vào địa chỉ mail của bạn.
 24. Trả lời
  1
  Xem
  283

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng tiện ích tra cứu quá trình tham gia BHXH của người lao động trên trang thông...
 25. Trả lời
  1
  Xem
  146

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Bạn cần cung cấp địa chỉ email cá nhân để chuyên mục gửi thông tin số sổ BHXH vào địa chỉ mail của bạn.

  Hiện nay, Bảo...
Từ 1 đến 25 của tổng số 500
Trang 1 của 20 1 2 3 4