Tìm kiếm:

Kiểu: Bài viết; Thành viên: trungnq_st; Từ khóa:

Trang 1 của 20 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.07 giây.

 1. [THẮC MẮC] Trường hợp sổ BHXH số 7910017819, bạn cần liên hệ...

  Trường hợp sổ BHXH số 7910017819, bạn cần liên hệ cơ quan BHXH quận Phú Nhuận để được kiểm tra và điều chỉnh lại sổ BHXH.
 2. [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Bạn cần cung cấp thông tin cá nhân của bạn (họ tên, ngày tháng năm sinh, CMND/CCCD, số sổ BHXH,…) để chuyên mục kiểm tra và...
 3. Trả lời
  1
  Xem
  1,631

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Qua kiểm tra dữ liệu theo thông tin số sổ BHXH mà bạn cung cấp, sổ BHXH của bạn chưa được Công Ty TNHH CBTS và TP Thành Hải...
 4. [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau.

  Trường hợp người lao động có nguyện vọng thay đổi nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu thì lập hồ sơ theo phiếu giao nhận hồ sơ 610...
 5. [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau.

  Qua kiểm tra hồ sơ, dữ liệu theo thông tin bạn cung cấp, hồ sơ Rà soát, trả sổ BHXH cho NLĐ số 626/118157.BD/2020/079 của đơn...
 6. Trả lời
  1
  Xem
  1,934

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Chuyên mục đã cung cấp thông tin sổ BHXH vào địa chỉ mail của bạn.
 7. Trả lời
  1
  Xem
  3,150

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Bạn tham khảo thủ tục hồ sơ tại địa chỉ: http://vanban.bhxhtphcm.gov.vn/handle/BHXHTPHCM_123456789/1813
 8. Chủ đề: TÌM SỔ BHXH

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  2,108

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Qua kiểm tra dữ liệu theo nội dung mà bạn cung cấp, thông tin đóng BHXH của bạn như sau:
  - Họ tên: Đặng Võ Thiên Hương
  -...
 9. Trả lời
  1
  Xem
  1,054

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Trường hợp mất tờ rời sổ BHXH số 4017897176 thì lập hồ sơ đề nghị cấp lại tờ rời sổ BHXH theo phiếu GNHS 607 nộp tại cơ quan...
 10. Trả lời
  1
  Xem
  1,927

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Theo Khoản 34 Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định: người...
 11. Trả lời
  1
  Xem
  915

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:


  Qua kiểm tra dữ liệu theo thông tin số sổ BHXH mà bạn cung cấp, sổ BHXH của bạn đã được BHXH TP.HCM cấp bìa sổ BHXH ngày...
 12. Trả lời
  1
  Xem
  2,014

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Trường hợp thay đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT thì lập hồ sơ theo phiếu GNHS 610 nộp cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ. Bạn có thể...
 13. Chủ đề: LOẠI BHYT NÀO?

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  448

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Căn cứ quy định tại Khoản 7 và Khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (Luật số 46/2014/QH13 ngày...
 14. Trả lời
  1
  Xem
  400

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Trường hợp thay đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT thì lập hồ sơ theo phiếu GNHS 610 nộp cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ. Bạn có thể...
 15. Trả lời
  1
  Xem
  448

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Theo quy định tại Điều 21 luật BHXH và điều 47 Luật Lao động, khi người lao động nghỉ việc đúng pháp luật, chậm nhất là 30...
 16. Trả lời
  1
  Xem
  456

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng tiện ích tra cứu mã số BHXH và quá trình tham gia BHXH của người lao động trên...
 17. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Căn cứ theo quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về việc cấp và quản lý sổ BHXH, trường hợp bạn đã hưởng BHXH một lần...
 18. Trả lời
  1
  Xem
  1,577

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Trường hợp bạn làm mất sổ BHXH số 7915233337 thì lập hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH theo phiếu GNHS 607 nộp tại cơ quan BHXH...
 19. Chủ đề: TÌM SỔ BHXH

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  796

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Chuyên mục đã cung cấp số sổ BHXH vào địa chỉ mail của bạn.
 20. Chủ đề: Tìm sổ BHXH

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  1,190

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Qua kiểm tra dữ liệu theo thông tin số sổ BHXH mà bạn cung cấp đã được BHXH quận Bình Thạnh cấp bìa sổ BHXH ngày 22/03/2020...
 21. Trả lời
  1
  Xem
  459

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Đề nghị bạn kiểm tra lại thông tin cung cấp không chính xác (họ tên và số sổ BHXH, số CCCD không cùng 1 người)
 22. Trả lời
  1
  Xem
  358

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Chuyên mục không tìm thấy số sổ BHXH của bạn tại TP.HCM theo số CMND mà bạn cung cấp.
 23. Chủ đề: TÌM SỔ BHXH

  bởi trungnq_st
  Trả lời
  1
  Xem
  2,049

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Qua kiểm tra dữ liệu, sổ BHXH số 0204258455 của người lao động đã được giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần theo QĐ 87651 ngày...
 24. Trả lời
  1
  Xem
  6,569

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:


  Theo quy định tại Điều 21 luật BHXH và điều 47 Luật Lao động, khi người lao động nghỉ việc đúng pháp luật, chậm nhất là 30...
 25. Trả lời
  1
  Xem
  1,426

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu...

  Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Theo quy định, đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt...
Từ 1 đến 25 của tổng số 500
Trang 1 của 20 1 2 3 4