1/ Tôi thấy BHYT nên xem lại cách làm thẻ gia hạn cho những người đã tham gia BHYT gia đình trên 5 năm phải làm 2 lần.
Lần 1: đăng ký nôp tiền tại phường, chờ một tháng sau có thẻ.
Lần 2: mang thẻ...