Tìm kiếm:

Kiểu: Bài viết; Thành viên: thinc; Từ khóa:

Trang 1 của 20 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.03 giây.

 1. Trả lời
  1
  Xem
  8,183

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Căn cứ Khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên...
 2. Trả lời
  1
  Xem
  598

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Theo quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn dưới Luật thì những người không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, có thể đăng ký BHYT...
 3. Chủ đề: Sai ngày sinh

  bởi thinc
  Trả lời
  1
  Xem
  483

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!
  Căn cứ Phụ lục 01 đính kèm Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam về các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp, ghi, điều chỉnh sổ...
 4. [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Căn cứ Khoản 4 Điều 85 Luật BHXH năm 2014 quy định người lao động quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 2 của Luật này mà giao kết hợp đồng...
 5. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế (BHYT) ngày 13/06/2014 quy định trường hợp một...
 6. Trả lời
  1
  Xem
  417

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  - Trường hợp hiện nay ban đang đi làm việc tại đơn vĩ: Bạn báo mã số BHXH đã tham gia BHXH, BHYT trước đây để đơn vị lập hồ sơ giao dịch điện tử...
 7. Trả lời
  1
  Xem
  459

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!


  - Trường hợp đơn vị đã có mã đơn vị: lập hồ sơ giao dịch điện tử Phiếu giao nhận hồ sơ: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN;...
 8. Trả lời
  1
  Xem
  452

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Căn cứ Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 38 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam quy định trường hợp sau 06 tháng kể từ ngày người có...
 9. Trả lời
  1
  Xem
  385

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Căn cứ Điểm c Khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020: chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức,...
 10. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Căn cứ Khoản 2 Điều 46 Quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiêp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...
 11. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối...
 12. [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Căn cứ Khoản 3 Điều 34 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ...
 13. Trả lời
  1
  Xem
  408

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Đơn vị lập hồ sơ giao dịch điện tử Phiếu giao nhận hồ sơ: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; Cấp sổ BHYT, thẻ BHYT (Mẫu số...
 14. Trả lời
  1
  Xem
  423

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Trường hợp người lao động đã đủ tuổi hưu trí nhưng hưởng chế độ hưu trí tiếp tục làm việc tại Công ty thì có thể đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc...
 15. Trả lời
  1
  Xem
  404

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Căn cứ Khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên...
 16. [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Căn cứ Điểm h Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã...
 17. Trả lời
  1
  Xem
  385

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Căn cứ Khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên...
 18. Trả lời
  1
  Xem
  344

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Căn cứ Khoản 4 Điều 85 Luật BHXH năm 2014 quy định người lao động quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 2 của Luật này mà giao kết hợp đồng...
 19. Trả lời
  1
  Xem
  18,492

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

  Trường hợp nghỉ ốm dài ngày: Người lao động nghỉ việc đang hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật về BHXH do mắc bệnh thuộc danh mục...
 20. Trả lời
  1
  Xem
  2,240

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!
  Căn cứ Khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên...
 21. Trả lời
  1
  Xem
  1,891

  [THẮC MẮC] Trưởng hợp bạn là công dân nước ngoài làm việc...

  Trưởng hợp bạn là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam hoặc vận động viên nhỏ tuổi chưa có căn cước công dân thì đăng ký tham gia BHXH theo hộ chiếu.
 22. Trả lời
  1
  Xem
  4,486

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!


  Cơ sở trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN là hợp đồng lao động (quyết định tuyển dụng), quyết định lương, bảng lương, .... Do đó, trường...
 23. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!


  1. Hồ sơ đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT theo phiếu giao nhận hồ sơ 603 gồm mẫu Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông...
 24. Trả lời
  1
  Xem
  1,455

  [THẮC MẮC] Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào...

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!
  Bạn Kê khai đầy đủ thông tin trên Mẫu TK1-TS và cung cấp giấy tờ theo hướng dẫn theo phiếu giao nhận hồ sơ 602; Nộp hồ sơ và số tiền tương ứng với...
 25. [THẮC MẮC] Bạn hãy liên hệ cơ quan BHXH đang trực tiếp thu...

  Bạn hãy liên hệ cơ quan BHXH đang trực tiếp thu để được rà soát và hướng dẫn cụ thể. Trường hợp đơn vị đã báo tạm dừng đóng thì thực hiện đóng bù, trường hợp người lao động có làm việc , có lương mà...
Từ 1 đến 25 của tổng số 500
Trang 1 của 20 1 2 3 4