Kính gởi Ban Quán Lý Bảo hiểm xã hội Quận Phú Nhuận,

Đơn vị Em làm hồ sơ đăng ký mới BHXH, BHYT cho 2 lao động, đã nhập đầy đủ thông tin vào các biểu mẫu nhưng khi ký hồ sơ thì mẫu D02-TS-595 và...