Kính chào quý cơ quan

Xin giúp tôi tra cứu quá trình đóng BHXH trong năm 2018:

Mã BHXH: 6423021741

Họ và tên: Trần Chí Hưng

CMND: 231239944