Kính gửi Cơ quan BHXH Quận Phú Nhuận!
Cty CP KS Minh Tiến trước năm 2016 có tham gia BHXH quận phú nhuận (MĐV: TN1795N) và sau năm 2016 dời về BHXH Tân Bình.
Hiện tại cty muốn xin C12 của năm 2014...