Bảo hiểm xã hội Quận 6 trả lời như sau:
Đề nghị đơn vị TF1496F liên hệ với cán bộ chuyên quản thu (A Linh) số đt: (028) 38543385 - 123 để được hướng dẫn cụ thể và khắc phục lỗi.
Trân trọng./.