Kính gửi BHXH Quận Phú Nhuận
Cơ quan tôi có trường hợp NLĐ đang nghỉ ốm dài ngày (mổ tim), sau khi người này nghỉ hết chế độ ốm theo quy định (đã hưởng chế độ ốm đau theo giấy nghỉ ốm của bệnh việc...