Gửi Phòng bhxh Q4,
Mong phòng tra giúp tôi mã đơn vị tham gia bhxh của công ty này với ạ:

Tên giao dịch: Công ty Tnhh JT Speedy Quốc Tế Logistíc
Mã số thuế:...