BHXH quận Phú Nhuận xin chào bạn.
Để biết quá trình tham gia BHXH của bản thân, đề nghị bạn thực hiện tra cứu trên trang web https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx
...