Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin chào bạn!

Cơ sở của việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN là hợp đồng lao động (quyết định tuyển dụng), bảng lương. Do vậy, người lao động nghỉ không...