Kính gửi BHXH Quận 6,

Đơn vị TF1496F đang làm hồ sơ báo tăng lao động, nhưng khi nộp hồ sơ qua mạng thì hệ thống báo lỗi:

The "mahuyen_KS" element is invalid - the value "is invalid accoding to...