Em chào anh/chị,
Em vừa xin nghỉ việc ở công ty cũ vào tháng 6/2019.
Em đã nhận được quyết định nghỉ việc và sổ bảo hiểm xã hội (em tham gia được 3 năm 6 tháng - thời gian em làm việc ở công ty cũ)...