BHXH quận Phú Nhuận xin chào bạn.
Trường hợp của bạn, đề nghị liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ iVAN để được hướng dẫn chi tiết.
Trân trọng.