BHXH quận Phú Nhuận xin chào bạn.
Để nhận thông báo kết quả đóng BHXH-BHYT năm 2014-2015, đề nghị đơn vị gửi văn bản cho cơ quan BHXH quận.
Trân trọng.