Hiển thị nhóm

 1. Quản trị chuyên mục

  1. admin

   1. Diễn đàn:
   2. Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
  2. anhtd_tp

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Tân Phú
  3. anhttl_q12

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 12
  4. anhvt_q1

   1. Diễn đàn:
   2. Bộ phận TNHS
  5. annbd_bt

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Bình Thạnh
  6. binhchanh

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Bình Chánh
  7. binhtan

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Bình Tân
  8. binhthanh

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Bình Thạnh
  9. cangio

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Cần Giờ
  10. cdbhxh

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội một lần,
   3. Các chế độ BHXH,
   4. Hưu trí,
   5. Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp,
   6. Thai sản,
   7. Trợ cấp thất nghiệp,
   8. Tử tuất,
   9. Ốm đau
  11. chanhnq_cg

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Cần Giờ
  12. chauntd

   1. Diễn đàn:
   2. Hưu trí
  13. chibtb_q3

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 3
  14. chuongnn_pn

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Phú Nhuận
  15. cntt

   1. Diễn đàn:
   2. Giao dịch điện tử
  16. cuchi

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Củ Chi
  17. cuvv_bta

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Bình Tân
  18. dinhlq_q9

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 9
  19. ducvt_q3

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 3
  20. dungptk_hm

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Hóc Môn
  21. dungtt_q1

   1. Diễn đàn:
   2. Bộ phận Chế độ BHXH
  22. giamdinh1

   1. Diễn đàn:
   2. Khám chữa bệnh BHYT
  23. giangtt_q1

   1. Diễn đàn:
   2. Bộ phận Chế độ BHXH,
   3. Bộ phận TNHS
  24. govap

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Gò Vấp
  25. haith_bc

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Bình Chánh
  26. hangdt

   1. Diễn đàn:
   2. Hưu trí
  27. hangnl_q7

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 7
  28. hanhnth_q2

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 2
  29. hantd_gv

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Gò Vấp
  30. hattt_q6

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 6
  31. hetnv_q12

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 12
  32. hienhtt

   1. Diễn đàn:
   2. Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp
  33. hiepdtm_tb

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Tân Bình
  34. hieppv_st

   1. Diễn đàn:
   2. Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
  35. hieuht

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 10
  36. hieupt_bc

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Bình Chánh
  37. hoanglh_nb

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Nhà Bè
  38. hoanhnv_q8

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 8
  39. hoattb

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 10
  40. hocmon

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Hóc Môn
  41. hungnt_q7

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 7
  42. hungvq_cc

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Củ Chi
  43. huydx_q9

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 9
  44. huyenttt

   1. Diễn đàn:
   2. Trợ cấp thất nghiệp
  45. khaithac

   1. Diễn đàn:
   2. Phòng Khai thác và thu hồi nợ
  46. khtc_daolth

   1. Diễn đàn:
   2. Phòng Kế Hoạch Tài chính
  47. khtc_hanta

   1. Diễn đàn:
   2. Phòng Kế Hoạch Tài chính
  48. khtc_huyenldh

   1. Diễn đàn:
   2. Phòng Kế Hoạch Tài chính
  49. khtc_thudt

   1. Diễn đàn:
   2. Phòng Kế Hoạch Tài chính
  50. kiemtra

   1. Diễn đàn:
   2. Phòng Kiểm tra
  51. kttn_chautng

   1. Diễn đàn:
   2. Phòng Khai thác và thu hồi nợ
  52. kttn_phitt

   1. Diễn đàn:
   2. Phòng Khai thác và thu hồi nợ
  53. kt_luanhh

   1. Diễn đàn:
   2. Phòng Kiểm tra
  54. linhltt_q1

   1. Diễn đàn:
   2. Bộ phận Sổ thẻ
  55. loannt_q1

   1. Diễn đàn:
   2. Bộ phận Sổ thẻ
  56. longlv_q4

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 4
  57. longpn_tp

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Tân Phú
  58. maipt

   1. Diễn đàn:
   2. Quản lý Thu BHXH
  59. maittt_bta

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Bình Tân
  60. maivh

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 10
  61. namdh_q5

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 5
  62. namdv

   1. Diễn đàn:
   2. Các chế độ BHXH
  63. namnh

   1. Diễn đàn:
   2. Quản lý Thu BHXH
  64. nampt_cg

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Cần Giờ
  65. namt_tb

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Tân Bình
  66. nganth

   1. Diễn đàn:
   2. Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp,
   3. Trợ cấp thất nghiệp,
   4. Tử tuất
  67. ngocnb_td

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Thủ Đức
  68. nguyendc_st

   1. Diễn đàn:
   2. Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
  69. nguyetntm_q1

   1. Diễn đàn:
   2. Bộ phận Quản lý Thu
  70. nhabe

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Nhà Bè
  71. nhanhk_bt

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Bình Thạnh
  72. nhannt

   1. Diễn đàn:
   2. Giao dịch điện tử
  73. oanhntk_tb

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Tân Bình
  74. phongl_q5

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 5
  75. phucntm_td

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Thủ Đức
  76. phunhuan

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Phú Nhuận
  77. phuongnd_Q1

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 1
  78. phuongnth

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội một lần
  79. phuongnt_q1

   1. Diễn đàn:
   2. Tiếp công dân - Giải quyết Khiếu nại
  80. phuongtt

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội một lần,
   3. Các chế độ BHXH,
   4. Thai sản,
   5. Ốm đau
  81. qlhs_datnh

   1. Diễn đàn:
   2. Phòng Quản lý hồ sơ
  82. qlhs_thanhnh

   1. Diễn đàn:
   2. Phòng Quản lý hồ sơ
  83. quan1

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 1
  84. quan2

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 2
  85. quan3

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 3
  86. quan4

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 4
  87. quan5

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 5
  88. quan6

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 6
  89. quan7

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 7
  90. quan8

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 8
  91. quan9

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 9
  92. quan10

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 10
  93. quan11

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 11
  94. quan12

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 12
  95. quanlyhs

   1. Diễn đàn:
   2. Phòng Quản lý hồ sơ
  96. quanlythu

   1. Diễn đàn:
   2. Giao dịch điện tử,
   3. Quản lý Thu BHXH
  97. sangnv_q8

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 8
  98. sothe

   1. Diễn đàn:
   2. Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
  99. tamptm

   1. Diễn đàn:
   2. Tử tuất
  100. tanbinh

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Tân Bình
  101. tanphu

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Tân Phú
  102. tccb_hieund

   1. Diễn đàn:
   2. Phòng Tổ chức cán bộ
  103. tccb_sutv

   1. Diễn đàn:
   2. Phòng Tổ chức cán bộ
  104. thaitv_q1

   1. Diễn đàn:
   2. Bộ phận Sổ thẻ
  105. thaonth_q6

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 6
  106. thaontt

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 10
  107. thinc

   1. Diễn đàn:
   2. Quản lý Thu BHXH
  108. thudt_nb

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Nhà Bè
  109. thuduc

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Thủ Đức
  110. thuongpnd_pn

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Phú Nhuận
  111. thuongtn_q1

   1. Diễn đàn:
   2. Bộ phận Quản lý Thu
  112. thuyltt_gv

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Gò Vấp
  113. thu_thanhnq

   1. Diễn đàn:
   2. Quản lý Thu BHXH
  114. thu_thinc

   1. Diễn đàn:
   2. Quản lý Thu BHXH
  115. tnhs

   1. Diễn đàn:
   2. Phòng Tiếp nhận và trả kết quả
  116. tnhs_chaunth

   1. Diễn đàn:
   2. Phòng Tiếp nhận và trả kết quả
  117. tnhs_phongpt

   1. Diễn đàn:
   2. Phòng Tiếp nhận và trả kết quả
  118. tochuc

   1. Diễn đàn:
   2. Cải cách thủ tục hành chính,
   3. Phòng Tổ chức cán bộ
  119. topv1_hm

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Hóc Môn
  120. trinhdtt_q11

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 11
  121. trucnnt_Q1

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 1,
   3. Bộ phận Chế độ BHXH
  122. trucpc_q11

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 11
  123. trungnq_st

   1. Diễn đàn:
   2. Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
  124. tt_mytht

   1. Diễn đàn:
   2. Phòng Tuyên Truyền
  125. tt_thuyendv

   1. Diễn đàn:
   2. Phòng Tuyên Truyền
  126. tuyendx_q4

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 4
  127. tuyentruyen

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh,
   3. Chuyên mục hỏi đáp chung,
   4. Góp ý,
   5. Nội quy - Thông báo,
   6. Phòng Tuyên Truyền
  128. uttt_q2

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 2
  129. vanch_cc

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Củ Chi
  130. vandht

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 10
  131. vanphong

   1. Diễn đàn:
   2. Văn Phòng
  132. vanptt_q7

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Quận 7
  133. vp_suongttn

   1. Diễn đàn:
   2. Văn Phòng
  134. vp_thuynt

   1. Diễn đàn:
   2. Văn Phòng
  135. vula_tb

   1. Diễn đàn:
   2. Bảo hiểm xã hội Tân Bình
  136. ynhn

   1. Diễn đàn:
   2. Thai sản,
   3. Ốm đau
 1. Administrator

  1. admin

  2. nhannt

  3. THINHLQT

 2. Quản trị cao cấp

  1. tuyentruyen