1/ Tôi thấy BHYT nên xem lại cách làm thẻ gia hạn cho những người đã tham gia BHYT gia đình trên 5 năm phải làm 2 lần.
Lần 1: đăng ký nôp tiền tại phường, chờ một tháng sau có thẻ.
Lần 2: mang thẻ mới nhận lên BHXH quận đổi lại để thêm dòng chữ " Thời điểm đủ 5 năm liên tục"
Như vậy đổi 1 thẻ tới 5 lần đi lại, kê khai, chứng từ cầm theo để chứng minh.
Cụ thể thẻ tên: Trần Thị Kim Phụng, số thẻ:GD4790800107858
2/ BHXH nên có thẻ có nhiều thời hạn để người dân lựa chọn: 1, 2, 3 năm để giảm thời gian đi lại cho người có nhu cầu, thuận lợi trong khám chữa bệnh.