Các anh chị cho em hỏi với ạ. (em là người mới, tìm mãi không biết viết bài vào đâu mới đúng. Mong Ad thông cảm aj).

- Em làm khai báo tăng lao động cho người làm cùng lúc 02 công ty. Công ty em là công ty sau. Vì thế chỉ khai báo đóng BHTNLĐ, BNN cho người mới này.

Nhưng em kê khai trên phần mềm BHXH không có mẫu nào tương ứng. Không khai báo Online được em đi nộp bản cứng cũng được ạ. ( Em chưa làm BHXH bao giờ ạ)

Anh chị nào có kinh nghiệm vấn đề này chỉ em với ạ. Em vô cùng cảm ơn ạ.