Tôi xin có một góp ý cho các câu trả lời của cơ quan như sau
Mỗi câu trả lời đều được quy định trong điều luật, nghị định nào, cơ quan vui lòng trính dẫn hoặc nói tên điều luật đó ra, để người hỏi có thể tra thêm và nắm thêm thông tin.
Xin cảm ơn