Kính gửi BHXH Thành Phố Hồ Chí Minh,
Tôi tên: Phan Hùng Việt sinh năm : 1981- CMND : 211750696 cấp ngày : 26/02/2007 tại Bình Định.
Số sổ BHXH: 0205015713
Do trước giờ tôi tham gia làm việc qua các Công ty nợ BHXH nên khi nghỉ việc không được trả sổ. (2 Công ty)
Nhân sự Công ty tôi đang làm việc thông báo là sẽ không chốt sổ được cho tôi nếu tôi không cung cấp sổ BHXH cũ.
Vậy tôi xin BHXH thành phố HCM hướng dẫn tôi làm thủ tục để làm lại sổ BHXH mới với đầy đủ quá trình tôi tham gia trước đây.