Bắt đầu từ ngày 01/06/2016, mục Hỏi đáp trên trang thông tin Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh (http://bhxhtphcm.gov.vn) sẽ được thay thế bằng chính Diễn đàn này. Diễn đàn sẽ được thử nghiệm rộng rãi trong khoảng thời gian 03 - 06 tháng trước khi có phiên bản chính thức.

Kể từ 01/06/2016, chúng tôi sẽ không giải đáp thắc mắc cho các bạn tại mục Hỏi đáp cũ nữa, mà chỉ trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc trên diễn đàn.

Do đó, các bạn cần lưu ý như sau: mục Hỏi đáp cũ tại trang Thông tin điện tử BHXH TP. Hồ Chí Minh kết thúc vào ngày 31/05/2016, để thuận tiện, tạm thời các bạn có thể truy cập vào đường dẫn bên dưới để tra cứu lại các câu hỏi cũ:


Trân trọng!