Ba em năm nay 56 tuổi, vừa xin nghỉ hưu, hưởngBH thất nghiệp được 3 tháng thì bị bệnh và mất, chưa lãnh lương hưu, em đựơc biếtlà thân nhân sẽ được hưởng chế độ tuất 1 lần vì em trên 18t, lao động bình thường,mẹ em 52 tuổi còn trong tuổi lao động, vậy cho em hỏi cách tính mức trợ cấp màthân nhân được hưởng như thế nào?