Chào BHXH TP. HCM

Vui lòng gửi dùm cty Thông báo kết quả đóng BH T3,4/2017 cho 2 mã YN3142 và LB0051 qua email cty đã đăng ký với BHXH TP. HCM.
Cty đã cập nhật iBHXH cập nhật rồi mà vẫn chưa thấy files.

Ngoài ra, cty có thắc mắc 2 vấn đề sau:

Thời hạn hàng tháng BHXH gửi bảng Thông Báo để doanh nghiệp đối chiếu số đã đóng là ngày mấy của tháng sau tháng đối chiếu?
Và: kiểm tra dùm cty kết quả giao dịch của bộ HS 1867418/2017/HCM.HCM ngày 20/4/2017.

Xin cảm ơn.

Vi