Gửi BHXH,

Tôi có lên http://c13.bhxhtphcm.gov.vn/ tra cứu quá trình đóng BHXH của tôi, nhưng lại không tra cứu được thông tin. Tôi làm việc tại một công ty quận 3.
Nhờ BHXH có thể tra cứu giúp mình thông tin số sổ BHXH và thời gian đóng được không ạ:

Tên: Đoàn Anh Thư
Số thẻ BHYT: DN479CA11000006

Số CMND: 024705357
Năm sinh: 22/10/1991

Tôi cảm ơn BHXH.